This video explains what taxes are, how they arose historically, why they are needed, and how a person will be harmed if they do not pay taxes.

Language: Estonian

Subject: Citizenship – Civic education – Finance

Original caption: See video selgitab, mis maksud on, kuidas need ajalooliselt tekkisid, miks neid vaja on ning kuidas inimene ise kahju saab, kui makse ei maksa. Video on mõeldud gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse kursuse „Majandus ja maailmapoliitika“ juurde, aga sobib ka III kooliastmes kasutamiseks.

Õppematerjali sihtgrupp: gümnaasiumi ja III kooliastme õpilased

Õppematerjali eesmärgid:
– selgitada, kuidas on maksude maksmine vajalik riigi ja ühiskonna toimimiseks
– tutvustada, kust maksud on alguse saanud
– näidata, mille poolest on maksude maksmata jätmine inimesele endale kahjulik
[…]

Author: Videoõps (YouTube)

Publication date: 13-01-2021

Video length: 11:11