Selles videos selgitatakse, mis on maksud, kuidas need ajalooliselt tekkisid, milleks neid vaja on ja kuidas saab inimene ise, kui ta makse ei maksa.

Keel: Eesti keel

Subject: Citizenship – Civic education – Finance

Algne kirjeldus: See video selgitab, mis maksud on, kuidas need ajalooliselt tekkisid, miks neid vaja on ning kuidas inimene ise kahju saab, kui makse ei maksa. Video on mõeldud gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse kursuse „Majandus ja maailmapoliitika“ juurde, aga sobib ka III kooliastmes kasutamiseks.

Õppematerjali sihtgrupp: gümnaasiumi ja III kooliastme õpilased

Õppematerjali eesmärgid:
– selgitada, kuidas on maksude maksmine vajalik riigi ja ühiskonna toimimiseks
– tutvustada, kust maksud on alguse saanud
– näidata, mille poolest on maksude maksmata jätmine inimesele endale kahjulik
[…]

Autor: Videoõps (YouTube)

Avaldamise kuupäev: 13-01-2021

Video pikkus: 11:11