Partnerid

YuzuPulse eesmärgiks on viia uuendused lähemale sotsiaalmajandusele ja haridusele. Me aitame õpetajatel kasutada IKT-tööriistu ja mänge tundides, et pakkuda uuenduslikke meetodeid keelte ja STEM- teaduste õpetamiseks ning peamiste oskuste ja ettevõtluse arendamise toetamiseks formaalses ja mitteformaalses hariduses.
Logopsycom on hariduslik innovatsioonikeskus, mis loob ja kasutab alternatiivseid meetodeid või tööriistu (digitaalseid või mitte) koolide, kutsehariduskeskuste hariduslike organisatsioonide, noorte ja vanemate toetamiseks õppimises. Algselt loodi see hoolduseettevõttena, mis spetsialiseerus õpilaste erivajadustele noorte seas, eriti DYS -is (düspraksia, düsfaasia, düsleksia jne), mida nimetatakse ka spetsiifilisteks õppimishäireteks (SLD) ja järelikult töötab see alati kontendi juurdepääsetavuse osas.
Euphoria Net on itaalia firma, mis oli rajatud märtsis 2019 projektihalduse valdkonnas teenuste osutamise peamise eesmärgiga. Me aitame ja toetame organisatsioone projektide läbiviimisel ja juhtimisel ning korraldame koolitusi sellel teemal. Tõepoolest Euphoria spetsialiseerub haridusvaldkonnale ja töötab projektides selleks, et sisse viia innovatsiooni nendesse valdkondadesse. Meie töösatelliidid kolme peamise valdkonna ümber: 1 – Projekti juhtimine: me järgime kõiki EL -projektidega seotud aspekte; 2 – Koolitused: me korraldame koolitusi eriti iga haridustaseme koolidele, ülikoolidele, assotsiatsioonidele, ühendustele, firmadele projektide juhtimisest, digioskuste arendamiseks, ettevõtlusest, EU kodakondsusest, propageerime STEM-haridust koolides, korraldame ka isiklikke koolitusi ja koolitusi, mis arendavad pehmeid oskusi ja tutvustame uuenduslikke metoodikaid. 3 – Ürituste korraldamine ja kommunikatsiooni strateegiad: me tegeleme info levitamise strateegiatega projektides, sealhulgas projekti brändimise, kommunikatsiooni, sidusrühmade kaardistamise, ürituste korraldamise ja koordineerimisega kogu Euroopas.
Nicolae Iorga School oli avatud 1973. aastal. See on inklusiivne hariduslik asutus, mis asub Ploieşti linnas, 50 km kaugel meie pealinnast Bucharest. Meie koolis on 47  kvalifitseeritud õpetajat ja 800 õpilast vanusega 6 kuni 15.  Kooli heade tulemuste ja mitmesuguste haridusprojektide osaluse tõttu on kool multimeediumis hästi varustatud; igas klassiruumis on arvutid, kus on Interneti -ühendus ja multimeediaprojektorid. Meie õpilased on väga huvitatud rahvusvahelistes projektides osalemisest, me olime väga õnnelikud osa võtta 2 Erasmus+ projektist aastatel 2018-2021: “We care about our planet” and “Forgotten jobs”. Meil oli rohkem kui 30 e-Twinning projekti (mõned neist said Euroopa kavliteedisildi) ja palju rahvusvahelisi projekte koolidega kogu maailmast (Parlez-vous global?/ Peace Crane/One World Classrooms).

Arsakeion or Arsákeio [Arsákio] on Kreeka ühiste sõltumatute segakoolide rühma nimi Kreekas, mida haldab Philekpedeftriftrifiki Etería (“Hariduse sõprade selts”), mittetulunduslik organisatsioon. Asrakeia Tositseia koolid koosnevad kuuest koolist koolilinnakutega Ateenas (Psychiko, Ekali), Thessaloniki, Patras, Ioannina, and Tirana, Albania kokku rohkem kui 6,000 õpilastega. Arsakeio Gymnasium of Patras asub Platani regioonis,  Rio, just Patras Linnavalitsuse vastas. See on üks Patrasi vanimaid hariduslikke sihtasutusi. Arsakeia Patras koolid koosnevad lasteaiast, algkoolist, põhikoolist ja gümnaasiumist, kõik need on nüüd kooliruumides segatud. Koolid ühendavad innovatsiooni ideaalse looduskeskkonnaga. Arsakeio Patras Gümnaasiumil on praeguseks 8 Erasmus+ projekti ja 5 e-Twinningu projekti. Kool on varustatud uusimate tehnoloogiliste seadmetega (kaasaegsed arvutid, interaktiivsed tahvlid, LU mänguväljak) ning kool paneb võrdselt rõhku akadeemilistele tulemustele ja rahvusvahelistele projektidele.

Narva Pähklimäe Gümnaasium asub Kirde-Eestis ja tagab mõlemad nii põhikooli kui ka gümnaasiumi hariduse. 1973. aastal algas kool tööd keskkoolina. 1991.aastal sai koolist gümnaasium ja 1993. aastal muutis oma nime Narva Pähklimäe Gümnaasiumiks. Õppeaastal 2021/2022 koolis õppis 1051 õpilast ja töötab töökas ja loominguline meeskond 80 õpetajast. Kohustuslikud õppeained on kahes keeles – eesti ja vene keeles. LAK-õppe programm eesti ja inglise algab juba esimesest klassist. Valikkursused pakutakse kõigil koolitasanditel erinevatel teemadel, sõltuvalt õpilaste vajadustest ja tulevaste lõpetajate plaanidest. Valikkursused: majandus, informaatika, bioloogia, matemaatika, ühiskonnaõpetus, Start-up, loomingulise sisekujunduse kursus, saksa ja inglise keele kursused. Koolis on hea tugisüsteem: sotsiaaltöötaja, koolipsühholoog, logopeediterapeut, raamatukoguhoidja, IT-spetsialist. Narva Pähklimäe Gümnaasium osaleb mitmes kohalikus ja rahvusvahelises projektis, mis edendavad tervislikku eluviisi, toetavad erivajadustega lapsi ja arendavad õpilaste keeleoskust. Kool on välja töötanud kindla töösüsteemi õpilastega, kellel on huvi täpse ja loodusteaduste vastu. Selle töö tulemusena osalevad õpilased regulaarselt võistlustel erinevatel tasemetel ja näitavad stabiilseid kõrgeid tulemusi. Õpilased osalevad kooli, linna ja vabariigi olümpiaadidel ning esindavad isegi Eestit rahvusvahelistel võistlustel.