Διασκεδαστικές ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγκεφαλικά διαλείμματα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Υγεία

Αρχική λεζάντα: For FULL-LENGTH beginner workout videos, sign up to my online at https://courses.justinagustin.com
Exercise from the comfort of your own home with zero gym equipment!
I have low-impact options for beginners, workouts to strengthen your muscles, and improve mobility! Just press play and follow along with me.
[…]

Δημιουργός: Justin Agustin (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 27-08-2022

Διάρκεια βίντεο: 00:35