Δημιουργώντας το αίσθημα της κοινότητας της τάξης μέσω των social media

                                                    Φωτογραφία από freepik

Ως δάσκαλοι, όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια στιγμή ότι το να φτιάξουμε το αίσθημα της κοινότητας στην τάξη και η καλλιέργεια φιλικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών είναι τόσο ζωτικής σημασίας όσο και η διαχείριση της τάξης. Μια φιλική ατμόσφαιρα επιτρέπει στους μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και την ατομικότητά τους χωρίς να αισθάνονται ότι θα κριθούν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι χρήσιμα εργαλεία στα χέρια ενός δασκάλου που στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας στην τάξη.

Πρώτον, η χρήση αναρτήσεων σε φόρουμ ή συνομιλίες (που δημιουργήθηκαν στο Facebook ή στο Instagram κ.λπ.) επιτρέπει στους εσωστρεφείς μαθητές που συνήθως μένουν ήσυχοι στην τάξη να αλληλοεπιδρούν με τους συμμαθητές τους και να εκφράζουν πιο ελεύθερα τις απόψεις τους, καθώς αισθάνονται ότι επωφελούνται από την απόσταση που δημιουργεί το  διαδικτυακό τους προφίλ.

Επιπλέον, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εργαλεία που μπορούν να προωθήσουν την αξιολόγηση από συνομήλικους τους. Σύμφωνα με τους Wang H, Wang M and Li G (2022) «οι μαθητές μπορούν να μάθουν περισσότερα από τους συμμαθητές τους μέσω των social media και μπορούν επίσης να παρακινηθούν από αυτούς». Ο δάσκαλος μπορεί να κάνει πίσω και να επιτρέψει στους μαθητές να σχολιάσουν ο ένας τη δουλειά του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο, η ανατροφοδότηση δεν λαμβάνεται ως λάθη που πρέπει να διορθωθούν από την έγκυρη φιγούρα του δασκάλου, αλλά ως φιλικές προτάσεις από συμμαθητές που θα βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν την εργασία τους.

Επιπλέον, οι μαθητές που προτιμούν να μένουν ήσυχοι στην τάξη εξαιτίας κάποιας μαθησιακής δυσκολίας ή αναπηρίας μπορούν να το ξεπεράσουν μέσω των social media. Ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής με πρόβλημα ομιλίας νιώθει αμηχανία να μιλήσει στην τάξη ή ένας μαθητής με δυσλεξία ή δυσγραφία ντρέπεται για την ορθογραφία ή τη γραφή του. Αυτοί οι μαθητές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις ανασφάλειές τους συμμετέχοντας σε ένα φόρουμ μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου δεν χρειάζεται να μιλήσουν, έχουν χρόνο να επεξεργαστούν τις απαντήσεις τους, μπορούν να πληκτρολογούν αντί να χρησιμοποιούν τη γραφή τους και μπορούν να επωφεληθούν από την επέκταση αυτόματης διόρθωσης ορθογραφίας σε αυτές τις εφαρμογές.

Επιπλέον, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην τάξη προάγει τη συνεργατική μάθηση και ένα πιο δημοκρατικό status quo στην τάξη. Εκτός από την αξιολόγηση από συνομήλικους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση δημιουργικών έργων όπως η δημιουργία ενός βίντεο ή ενός reel (Instagram) ή την δημιουργία προφίλ για έναν επιχειρηματικό ή φανταστικό χαρακτήρα. Η λειτουργία δημοσκόπησης που βρίσκεται σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (TikTok, Twitter κ.λπ.) θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον δάσκαλο προκειμένου να ζητήσει από τους μαθητές να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη δική τους μάθηση. Όλες αυτές οι επιλογές που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα αύξαναν την ικανοποίηση των μαθητών που με τη σειρά τους θα προωθούσαν (Al-Rahmi & Zeki, 2017) τη συνεργατική μάθηση και θα οδηγούσαν σε καλύτερες επιδόσεις.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι στις δύσκολες στιγμές του lockdown του Covid-19, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση της κοινότητας εντός και εκτός της τάξης.

Γενικά, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην τάξη μπορεί να προωθήσει ένα πιο φιλικό, δημοκρατικό και συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και έτσι να επηρεάσει θετικά τη συμμετοχή, την ενασχόληση και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών.

Πηγές:

Al-Rahmi, W. M., & Zeki, A. M. (2017). A model of using social media for collaborative learning to enhance learners’ performance on learning. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 29(4), 526–535. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2016.09.002

Wang H, Wang M and Li G (2022) The use of social media inside and outside the classroom to enhance students’ engagement in EFL contexts. Front. Psychol. 13:1005313. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1005313