Το βίντεο παρουσιάζει τον άξονα περιστροφής της Γης. Δείχνει πώς φως από τον Ήλιο φτάνει κάποιες περιοχές της Γης περισσότερο από άλλες.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Επιστήμες – Φυσική – Διάστημα

Αρχική λεζάντα: Videos tehakse tutvust Maa pöörlemisteljega. Näidatakse, kuidas jõuab Päikeselt valgus mõnele alale Maal rohkem kui teisele. Viiakse teadmised vastavusse aastaaegadega. Enne video vaatamist, vaata videot “Miks on lõunamaad soojad?”

Δημιουργός: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 15-11-2021

Διάρκεια βίντεο: 03:48