Täiustades digitaalset kirjaoskust sotsiaalmeedia abil põhihariduses

Foto Piotr Cichosz  Unsplash-st

Sotsiaalmeedia, kui see on integreeritud põhihariduse õppekavasse, täiendab hariduslikku sisu, kuid ka soodustab õpilaste digitaalse kirjaoskuse oskuste arengut. Need oskused on üha olulisemad kõrghariduse ja tulevaste töövõimaluste jaoks. Kiiresti muutuvas digitaalses maailmas hinnatakse, et 90% Euroopa töökohtadest nõuab teatavat digitaalset pädevust. See hõlmab kriitilise mõtlemise oskust usaldusväärse sisu eristamiseks ja valeinformatsiooni vältimiseks, koostöövõimet efektiivseks meeskonnatööks ning võimet väljendada hästi põhjendatud arvamusi. Seega teenib sotsiaalmeedia kasutamine pedagoogilise vahendina põhihariduskoolides kahte eesmärki – hariduse täiustamist ja õpilaste ettevalmistamist tuleviku digitaalsete nõudmiste jaoks.

Digitaalne kirjaoskus, oskus leida, hinnata ja teavet edastada digitaalsete platvormide kaudu on 21. sajandil ülioluline oskus.

Sotsiaalmeediat, mis on osa meie igapäevaelust, saab keskkoolides kasutada pedagoogilise vahendina õpilaste digitaalse kirjaoskuse parandamiseks. Kuidas?

Teabe kriitiline hindamine: Sotsiaalmeedia on tohutu teabe, arvamuste ja väidete hoidla. See teeb sellest suurepärase platvormi õpilastele kriitilise mõtlemise ja infoallikate hindamise harjutamiseks. Neid saab õpetada tuvastama usaldusväärseid infoallikaid, mõistma eelarvamusi ja teavet üle kontrollima. See aitab neil sotsiaalmeedias tõhusamalt liikuda ja soodustab ka tervet skeptitsismi, mis on digiajastul hädavajalik.

Digitaalse etiketi mõistmine: Sotsiaalmeedia on sotsiaalne ruum, ehkki digitaalne. Sellel on omad normid ja vaikimisi reeglid. Selles ruumis olles saavad õpilased õppida olulisi digitaalse etiketi aspekte, näiteks teiste vaadete austamist, oma sõnade ja tegevuste mõju mõistmist ning sobivat reageerimist erinevates olukordades. See võib aidata neil saada vastutustundlikemateks digitaalseteks kodanikeks ja isegi vastutustundlikeks kodanikeks üldiselt, kuna need oskused kanduvad edasi ka reaalsesse ellu.

Tõhus suhtlus: Igal sotsiaalmeediaplatvormil on oma keel ja stiil. Twitter oma tähemärgipiiranguga edendab lühidust ja selgust. Visuaalidele keskenduv Instagram julgustab loomingulist väljendust. Neid platvorme kasutades saavad õpilased õppida kohandama oma suhtlusstiili erinevate kontekstidega – oskus, mis on tänapäevases mitmeplatvormilises digimaailmas üha olulisem.

Digitaalsete platvormide kasutamine: Sotsiaalmeedia vastutustundlik kasutamine hõlmab privaatsusseadete mõistmist, võimalike võrguohtude äratundmist ja teadmist, kuidas probleemidest teatada. Oluline on, et õpilased õpiksid mitte ainult sotsiaalmeedia kasutamist, vaid ka seda, kuidas end võrgus kaitsta.

Reaalmaailma rakendus: Digitaalne kirjaoskus ei seisne ainult digitaalsete tööriistade kasutamises, vaid ka mõistmises, kuidas need tööriistad maailma muudavad. Paljud elukutsed hõlmavad nüüd ettevõtte sotsiaalmeedias kohaloleku haldamist või sotsiaalmeedia andmete tõlgendamist. Nende platvormidega varajane kokkupuude võib anda õpilastele edumaa nendes rollides.

Kokkuvõtteks võib öelda, et sotsiaalmeedia pakub reaalmaailma platvormi, kus õpilased saavad õpetajate käe all harjutada ja arendada oma digitaalse kirjaoskuse oskusi. Meie veebisaidilt https://www.subscribed-project.eu/resources/  leiate ressursse ja tööriistu oma õpilaste digioskuste arendamiseks sotsiaalmeedias. Töötasime välja pedagoogilised juhendid ja ohutusressursid, mis aitavad teil integreerida sotsiaalmeedia oma klassiruumi.