Rețelele sociale ca instrument de învățare 

Fotografie de John Schnobrich pe Unsplash

În prezent, asistăm la o introducere masiva a tehnologiei informației în toate domeniile educației. Scopul TIC în sistemul educațional este transformarea resurselor informaționale moderne și a tehnologiilor de comunicare într-o resursă a procesului educațional. 

Rețelele sociale continuă să fie în vârful popularității. Se deschid noi oportunități pentru utilizarea lor. Valoarea rețelelor sociale pentru învățare și dezvoltare nu a fost încă suficient de apreciată, deoarece în mod tradițional rețelele sociale au fost considerate ca un mediu de petrecere a timpului liber și de divertisment. Cu toate acestea, în activitatea pedagogică, posibilitățile rețelelor sociale pot fi folosite pentru a rezolva o varietate de probleme. Se pot distinge următoarele avantaje ale utilizării rețelelor sociale ca platformă de predare: 

1. asigură un mediu familiar pentru elevi 

2. este posibila utilizarea lor sub numele și prenumele reale ale persoanei 

3. permit tuturor participanților la rețea să creeze conținut de învățare online 

4. permit elevilor să lucreze împreună în pereche sau în grup 

5. oferă oportunități de a comunica în moduri diferite, folosind un forum sau un chat 

6. este posibil ca fiecare student-participant să-și creeze propriul blog, precum un caiet electronic 

8. sunt mijloace convenabile de comunicare în proiecte internaţionale 

9. pot servi drept portofoliu atât pentru elev cât şi pentru profesor. 

Utilizarea tehnologiilor forum și wiki în grupurile virtuale de învățare permite tuturor participanților să creeze individual sau în comun conținut de învățare online, care stimulează activitatea cognitivă independentă. Posibilitatea de a combina formele de lucru individuale și de grup contribuie la un grad mai mare de înțelegere și prelucrare a materialului, precum și la construirea traiectoriilor educaționale individuale. Un nivel ridicat de interacțiune asigură continuitatea procesului educațional care depășește sala de clasă. 

Natura multimedia a materialelor on-line face extrem de ușor descărcarea și vizualizarea materialelor video și audio, precum și a aplicațiilor interactive într-un grup de instruire virtual. Un exemplu de utilizare a rețelelor sociale în educație este învățarea prin bloguri și wiki-uri, unde elevii pot revizui, crea, comenta și edita proiecte proprii sau colaborative de rețea. În plus, rețelele sociale pot fi folosite pentru a menține relații între participanții la conferințe, seminarii sau școli de vară, ceea ce va îmbunătăți nu numai climatul emoțional al grupului, ci și calitatea evenimentelor prin schimbul de idei și comentarii. 

Instrumentele de rețelelor sociale fac posibilă organizarea activităților in grupuri, prin reunirea studenților din diferite regiuni. Utilizarea rețelelor sociale în procesul educațional promovează schimbul de informații, crește motivația elevilor în activități educaționale, stimulează dezvoltarea abilităților creative și a interesului cognitiv. Toți acești factori au un efect pozitiv asupra formării cunoștințelor și abilităților. 

Nu trebuie să uităm un factor atât de important al procesului educațional precum relația dintre profesor și părinți. În ritmul agitat al vieții moderne, părinții nu sunt întotdeauna conștienți de toate evenimentele din viața școlară a copilului. Utilizarea rețelelor sociale permite profesorului și părinților să rămână mereu în contact, să discute posibilele situații problematice și să reacționeze imediat la acestea. Astfel, rețelele sociale oferă o oportunitate de participare directă la procesul educațional: management, evaluarea calității educației, crearea de proiecte și concepte care determină strategia de dezvoltare a educației în țară. 

Desigur, există o serie de probleme asociate cu utilizarea rețelelor sociale în procesul educațional. Acestea includ lipsa competențelor TIC ale profesorului, ignorarea regulilor de folosire a rețelelor sociale și absența frecventă a accesului direct la rețelele sociale în sălile de clasă, pentru a numi doar câteva. Pentru a rezolva aceste probleme, este necesar să se creeze condiții pentru îmbunătățirea calificărilor TIC ale profesorilor și să se dezvolte metode eficiente de utilizare a rețelelor sociale în educație. 

În concluzie, rețelele sociale nu sunt principalul mijloc de formare online, dar utilizarea lor deschide noi oportunități de învățare atât pentru studenți, care sunt familiarizați cu rețelele sociale, cât și pentru profesori, care pot adăuga încă un instrument eficient la arsenalul existent de metode de predare.