Νεα

Ενίσχυση του Ψηφιακού Γραμματισμού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αλλά προάγουν...