Sotsiaalmeedia on uus maailm, mida õpetajad saavad avastada tänapäeva laste õpetamiseks

Foto Jon Tyson  Unsplash

Covid-19 pandeemia aeg ja veebitundide üldistamine on pannud õpetajate digioskused proovile. Paljudel juhtudel jõudsid nad järeldusele, et nad pole selliseks nihkeks valmis. Probleem oli kas materjali, oskuste puudumises või isegi mõlemas.

Esimese stsenaariumi korral on lahendus lihtne: investeerige uude materjali ja platvormidesse. Teise stsenaariumi korral on lahenduste rakendamine keerulisem ja aeganõudvam, kuna need lahendused nõuavad suure hulga inimeste koolitamist ja võtmetegijatelt mõningast tahet ennast parandada.

Digioskuste laias valikus paistab välja üks teema: sotsiaalmeedia. Kui 2021. aastal kasutas sotsiaalvõrgustikku 84% ​​Euroopa Liidu kodanikest vanuses 16–24 aastat, siis 25–64-aastaste EL-u kodanike puhul langeb see protsent 59 protsendini ja 55–64-aastaste EL-u kodanike puhul 39 protsendini (Eurostat).

See näitab 25 protsendipunktilist erinevust sotsiaalmeedia tegevustega tegelevate noorte ja täiskasvanute osakaalu vahel.

2019. aastal rõhutas Eurostat ka seda, et EL-u keskmine % oli inimeste hulgas, kelle digioskused on üle algtaseme, vaid 31%. Lihtne on järeldada, et õpetajate valmisolek on sotsiaalmeedia osas õpilaste omast oluliselt maha jäänud.

Raske võib olla õige ja asjakohase teabe leidmine. Internetis on palju artikleid, mis väidetavalt selgitavad, milline sotsiaalmeedia võib õpetamisel kasulik olla ja kuidas sotsiaalmeedia platvorme tunnis kasutada.

Tõeliselt kasulikke ja terviklikke on aga vähem. Konkreetse koolimõistega seotud konkreetse sisu leidmine võib olla keeruline ka siis, kui te pole sotsiaalmeediaga kursis.

See võib ka riigiti erineda: mõnel neist on vähem arenenud haridusliku sisu loomine sotsiaalmeedias oma emakeeles. Seetõttu võib originaalse ja kasutatava sisu või teadmiste ja näidete puudumine mõne uue sisu loomiseks õpetajaid sotsiaalmeediat kasutamast heidutada. Sellegipoolest pakuvad need platvormid võimalust liikuda rohkem digitaliseeritud haridussektori poole ilma suuri kulusid kaasamata. Need on tasuta, kohandatavad ja juurdepääsetavad.

Õpetajate koolitamine neid ohutult ja tõhusalt kasutama võib aidata vähendada märgatavat põlvkondadevahelist digitaalset lõhet.

Arvestades õpilaste valmisolekut, võiks see olla ka viis kaasata neid oma haridusse ja mängida rolli õpetajate elukestva õppe kogemuses. Õpetajatel võib olla huvitav mõista, kuidas õpilased kasutavad sotsiaalmeediat. Suures osas võib öelda, et suurenenud on ka õpilaste sotsiaalmeedia kasutamine õppekavaga seotud mõistete õppimiseks.

Kuna noored on rohkem sotsiaalmeediast huvitatud ja see on neil käepärast, võivad nad nende platvormide kaudu õppida enesekindlamalt.

Kui teate juba, kuidas otsida konkreetset sisu ja sotsiaalmeedia trendide alapealkirju, võib olla palju lihtsam tarbida vastavat õppesist, mis sobib teile ja vastab teie huvidele.