Εδώ θα βρείτε 21 παιδαγωγικές ακολουθίες, οι οποίες είναι σχέδια μαθημάτων με μαθησιακούς στόχους, μαθησιακό σενάριο, σύνολο δραστηριοτήτων με μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα αναπαραχθούν στις τάξεις και άλλα, για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις τάξεις τους.
Οι παιδαγωγικές ακολουθίες απεικονίζουν τις δυνατότητες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με εκπαιδευτικό εύρος και θα δώσουν ένα παράδειγμα των διαδικασιών ολοκλήρωσης και χρήσης της μικρομάθησης ως παιδαγωγικής τεχνικής για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατηγορία

Τίτλος

Ηλικία

Διάρκεια

Ικανότητα

Σύνδεση με τον πόρο

Κατανοήστε το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15-18


1 h 30 m


Ιθαγένεια

Εισαγωγή στην
Αειφορία και Στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

15-18 

1 h 30 m

Ιθαγένεια

Το καθήκον
της μνήμης στην Ευρώπη

15-18

2 h

Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και έκφραση

Η πολυπολιτισμικότητα
και οι εθνικές ταυτότητες

11-15

45 m

Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και έκφραση

Κατανόηση της
πνευματικής ιδιοκτησίας

15-18

1 h

Ψηφιακό

Πώς να ρυθμίσετε το απόρρητο στα social media σας

11-15

1 h

Ψηφιακό

Πώς να αναγνωρίσετε
ψεύτικες ειδήσεις
(fake news) και να
βρίσκετε έγκυρες πηγές

15-18

2 h

Ψηφιακό

Επιχειρηματικό σχέδιο, τι είναι, πώς λειτουργεί, γιατί είναι σχετικό

15-18

1 h 30 m – 2 h

Επιχειρηματικότητα

Πώς να κάνετε τον
χώρο εργασίας
προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς

15-18

1 h

Επιχειρηματικότητα

Πώς να κάνετε την
τέλεια πρόταση

15-18

1 h 30 m

Επιχειρηματικότητα

Ανάλυση κειμένου

15-18

1 h 40 m

Γραμματισμός

Υπερασπιζόμαστε μια γνώμη,

αιτιολογούμε ένα αίτημα και

κάνουμε debate   

13-15

1 h

Γραμματισμός

Προετοιμασία συνοδευτικής
επιστολής στα Αγγλικά

15-18

1 h


Πολυγλωσσία

Βρετανική VS
Αμερικάνικη ορθογραφία

11-15 and
15-18

1 h 30 m

Πολυγλωσσία

Ακρωνύμια στα Αγγλικά

11-15 

50 m

Πολυγλωσσία

Πώς να εξασκήσετε
και βελτιώστε τη μνήμη σας

11-15 and
15-18

1 h 30 m


Προσωπικό, κοινωνικό και μαθησιακό


Πώς να συνεργαστείτε
(Ομαδική εργασία,
αλληλεγγύη)

11-15 and
15-18

2 h


Προσωπικό, κοινωνικό και μαθησιακόΠώς να αναπτύξετε τη συναισθηματική νοημοσύνη στην τάξη

13-15

45 m


Προσωπικό, κοινωνικό και μαθησιακό


Το ηλεκτρικό κύκλωμα

11-15

1 h

STEM (Science, Technical, Engineering and Mathematics)

Η Φυσική στην
καθημερινή ζωή

11-15 and
15-18

1 h 30 m

STEM (Science, Technical, Engineering and Mathematics)

 Η Γεωμετρία είναι παντού

11-12

45 m

STEM (Science, Technical, Engineering and Mathematics)

*Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η διάρκεια είναι κατά προσέγγιση. Οι δραστηριότητες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο όταν περιλαμβάνουν συνεργασία και ομαδικές εργασίες.